Over ons

Mijn naam is Charlotte Gevers, geboren in 1981 en moeder van 2 leuke jongens. Ik ben in 2004 afgestudeerd als pedagoge aan Fontys Hogeschool Pedagogiek en ben daarna enkele jaren werkzaam geweest als pedagogisch medewerker binnen diverse vormen van jeugdhulpverlening. Hier heb ik de nodige ervaring opgedaan in het werken met kinderen en jongeren met een beperking. In 2006 besloot ik mijn hart te volgen en als zelfstandig zorgverlener verder te gaan. 

Lot of kids werkt met een team van professionele zzp'ers. Zij begeleiden onze clienten met veel kennis, liefde, toewijding, gedrevenheid en enthousiastme. Door onze kleinschaligheid en de korte lijntjes kunnen we onze clienten optimaal ondersteunen bij hun hulpvragen. 

Lot of kids is sinds 2021 in het bezit van het Kiwa keurmerk. Dit keurmerk toont dat we voldoen aan alle specifieke eisen en wet- en regelgeving die gesteld worden aan zzp'ers in de zorg.

Tevens is Lot of kids sinds 2014 onderdeel van Coöperatieve vereniging ZorgSaam Brabant. Deze cooperatie heb ik opgericht samen met drie bevriende collega's. ZorgSaam Brabant biedt zorg aan volwassenen met een psychiatrische problematiek, op basis van gevoel, betrokkenheid en aandacht. 

Voor wie

Lot of kids biedt diverse vormen van hulpverlening aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme spectrum stoornis en AD(H)D) en/of verstandelijke beperking. Ook wanneer uw kind een andere stoornis/beperking heeft, kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen. Ik kijk graag, geheel vrijblijvend, met u naar mijn mogelijkheden hierin.

Het werkgebied van Lot of kids omvat de regio's Zuidoost-Brabant, Noord-Limburg en Midden-Limburg.

 

Vormen van hulpverlening

Individuele begeleiding

De individuele begeleiding is gericht op het bevorderen, behoud of compenseren van de zelfredzaamheid, uiteraard leeftijd gerelateerd. Tijdens de individuele begeleiding wordt uw kind een gestructureerde en veilige omgeving geboden waarin uw kind zich verder kan ontwikkelen en zijn of haar mogelijkheden kunnen worden vergroot. Voorbeelden van de inhoud van deze begeleiding zijn: het vergroten van het inzicht in de stoornis, vergroten van communicatieve vaardigheden, vergroten van sociale vaardigheden/sociale redzaamheid, vergroten van zelfbeeld en zelfvertrouwen en reguleren van gedrag/emoties. Tevens kan tijdens de individuele begeleiding praktische hulp en ondersteuning worden geboden bij het uitvoeren en oefenen van dagelijkse zaken en vaardigheden, zoals zelfverzorging, invullen vrije tijd, structureren van de dag, plannen e.d. Indien nodig kan hierbij gebruik gemaakt worden van praktische hulpmiddelen (hierbij kunt u denken aan spelmateriaal, planbord, pictogrammen, werkboeken enzovoorts). De individuele begeleiding vindt meestal thuis plaats, maar kan desgewenst ook ingezet worden op school of (sport)club. 

 

Logeerweekenden

In samenwerking met collega ZZP’ers (allen ervaren professionals) bied ik ook logeerweekenden en midweken (in schoolvakanties). Deze weekenden en midweken zijn gericht op het oefenen van diverse vaardigheden in groepsverband, maar tegelijk ook een fijne vorm van ontspanning voor uw kind. Door het oefenen met doelen in de praktijk kan uw kind succeservaringen opdoen welke een positieve invloed kunnen hebben op de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van uw kind. Ook wordt op deze manier het contact met leeftijdgenoten gestimuleerd en vergroot.Uw kind is uiteraard de allerliefste en allerleukste, maar heeft ook vaak extra zorg en aandacht nodig. De logeerweekenden en midweken zijn dan ook tevens bedoeld ter ontlasting van ouders/verzorgers. Terwijl uw kind een leuk weekend of midweek beleeft, heeft u even uw handen vrij en kunt u aandacht schenken aan uzelf, uw partner en/of eventuele andere kinderen. De logeerweekenden vinden een aantal weekenden per maand plaats op een vakantiepark. De weekenden starten op vrijdagmiddag om 17.00 uur en eindigen op zondagmiddag om 16.00 uur. Tijdens deze logeerweekenden wordt een gevarieerd, maar ook gestructureerd, programma aangeboden met leuke activiteiten en de nodige ruimte voor ontspanning.

Werkwijze

Lot of kids levert begeleiding op maat, dit wil zeggen dat de begeleiding te allen tijde wordt afgestemd op de (zorg)vraag en (zorg)behoefte van uw kind en/of uzelf als ouder/verzorger. Tijdens de start van de begeleiding wordt er door mij een begeleidingsplan opgesteld. Hierin staat beschreven wat de situatie is, welke doelen er zijn en hoe daar aan gewerkt gaat worden. Ten behoeve van een herindicatie wordt er door mij een evaluatieverslag geschreven waarin de doelen en ingezette zorg/begeleiding worden geëvalueerd.

De kosten voor individuele begeleiding en logeerweekenden kunnen gefinancierd worden vanuit een Persoons Gebonden Budget. Tevens heeft Lot of kids met diverse gemeentes in de regio Zuidoost Brabant een contract voor het leveren van Zorg In Natura. Indien u geïnteresseerd bent of nadere informatie wenst, neem dan gerust contact met mij op. Ik kom graag een keer, geheel vrijblijvend, met u kennis maken en mijn mogelijkheden bespreken.

Contact

T: 06-54995957
E: info@lotofkids.nl
W: www.lotofkids.nl

 

Contactformulier

Voor meer informatie kunt u onderstaand formulier invullen:

  Uw naam (verplicht)

  Uw adres

  Uw postcode

  Uw woonplaats

  Uw telefoonnummer

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Privacy en klachten

  Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens gerespecteerd en beveiligd worden. Wij houden ons hierbij aan de actuele wet- en regelgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hebben dit verder uitgewerkt in onze PRIVACY VERKLARING LOT OF KIDS.

  Wanneer u niet tevreden bent, een klacht of verbeterpunt heeft, kunt u dit kenbaar maken bij de directie. Samen proberen we dan een oplossing te vinden. U kunt uw klacht ook melden bij een klachtenfunctionaris en/of geschillencommissie. Lot of kids is hiervoor aangesloten bij Quasir en Stichting Zorggeschil. Onderstaand ziet u de gegevens van deze organisaties. 

              Infographic-klachtenbehandelingsproces
  Quasir BV
  Postbus 1021
  7940 KA Meppel
  T: 0561 618711
  E: info@quasir.nl
  W: www.quasir.nl

             Infographic-cliënt-Zorggeschil
  Stichting Zorggeschil
  Postbus 1021
  7940 KA Meppel
  info@zorggeschil.nl
  www.zorggeschil.nl