Over Lot of kids

Mijn naam is Charlotte Hakkens. Ik ben in 2004 afgestudeerd als pedagoge aan Fontys Hogeschool Pedagogiek en ben daarna enkele jaren werkzaam geweest als pedagogisch medewerker binnen diverse vormen van jeugdhulpverlening. Hier heb ik de nodige ervaring opgedaan in het werken met kinderen en jongeren met een beperking. In 2006 besloot ik als zelfstandige verder te gaan en heb ik Lot of kids opgericht. Lot of kids is gevestigd in Eersel (Noord-Brabant). 

Tot op de dag van vandaag geeft het me enorm veel voldoening om op een zeer persoonlijke en ongedwongen wijze kinderen/jongeren en hun omgeving te kunnen begeleiden, waarbij de ondersteuning geheel afgestemd kan worden op de zorgvraag en zorgbehoefte.

Voor wie?

Lot of kids biedt diverse vormen van hulpverlening aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis (autisme spectrum stoornis, AD(H)D) en/of verstandelijke beperking. Ook wanneer uw kind een andere stoornis/beperking heeft, kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen. Ik kijk graag, geheel vrijblijvend, met u naar mijn mogelijkheden hierin.

Het werkgebied van Lot of kids omvat de regio's Zuidoost-Brabant, Noordoost-Brabant, Midden-Brabant, Noord-Limburg en Midden-Limburg. 

Vormen van hulpverlening

Individuele begeleiding
De individuele begeleiding is gericht op het bevorderen, behoud of compenseren van de zelfredzaamheid, uiteraard leeftijd gerelateerd. Tijdens de individuele begeleiding wordt uw kind een gestructureerde en veilige omgeving geboden waarin uw kind zich verder kan ontwikkelen en zijn of haar mogelijkheden kunnen worden vergroot. Voorbeelden van de inhoud van deze begeleiding zijn: het vergroten van het inzicht in de stoornis, vergroten van communicatieve vaardigheden, vergroten van sociale vaardigheden/sociale redzaamheid, vergroten van zelfbeeld en zelfvertrouwen en reguleren van gedrag/emoties.
Tevens kan tijdens de individuele begeleiding praktische hulp en ondersteuning worden geboden bij het uitvoeren en oefenen van dagelijkse zaken en vaardigheden, zoals zelfverzorging, invullen vrije tijd, structureren van de dag, plannen e.d. Indien nodig kan hierbij gebruik gemaakt worden van praktische hulpmiddelen (hierbij kunt u denken aan spelmateriaal, planbord, pictogrammen, werkboeken enzovoorts). De individuele begeleiding vindt meestal thuis plaats, maar kan desgewenst ook ingezet worden op school of (sport)club.

Activiteitendagen en logeerweekenden
In samenwerking met collega ZZP’ers (allen ervaren professionals) bied ik ook activiteitendagen en logeerweekenden. Deze dagen/weekenden zijn gericht op het oefenen van diverse vaardigheden in groepsverband, maar tegelijk ook een fijne vorm van ontspanning voor uw kind. Door het oefenen met doelen in de praktijk kan uw kind succeservaringen opdoen welke een positieve invloed kunnen hebben op de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van uw kind. Ook wordt op deze manier het contact met leeftijdgenoten gestimuleerd en vergroot.

Uw kind is uiteraard de allerliefste en allerleukste, maar heeft ook vaak extra zorg en aandacht nodig. De activiteitendagen en logeerweekenden zijn dan ook tevens bedoeld ter ontlasting van ouders/verzorgers. Terwijl uw kind een leuke dag/weekend beleeft, heeft u even uw handen vrij en kunt u aandacht schenken aan uzelf, uw partner en/of eventuele andere kinderen.

De activiteitendagen vinden plaats in het weekend en de schoolvakanties. U ontvangt enkele malen per jaar de activiteitenkalender met daarop een zeer divers aanbod aan activiteiten. U kunt uw kind inschrijven voor de activiteiten die hij of zij leuk vindt om te doen. Uw kind wordt deze dag dan in de (voor)middag opgehaald en na het avondeten weer thuisgebracht. Voor sommige activiteiten geldt een minimum aantal deelnemers. Mocht een activiteit, vanwege te weinig animo, niet doorgaan dan kan in overleg met u gekeken worden naar een alternatief programma.

De logeerweekenden vinden een aantal weekenden per maand plaats op een vakantiepark. De weekenden starten op vrijdagmiddag om 17.00 uur en eindigen op zondagmiddag om 16.00 uur. Tijdens deze logeerweekenden wordt een gevarieerd, maar ook gestructureerd, programma aangeboden met leuke activiteiten en de nodige ruimte voor ontspanning.

Werkwijze

Lot of kids levert begeleiding op maat, dit wil zeggen dat de begeleiding te allen tijde wordt afgestemd op de (zorg)vraag en (zorg)behoefte van uw kind en/of uzelf als ouder/verzorger. Tijdens de start van de begeleiding wordt er door mij een zorgplan opgesteld. Hierin staan afspraken over de doelen, de inhoud van de begeleiding en de begeleidingsvormen. Ten behoeve van een herindicatie wordt er door mij een evaluatieverslag geschreven waarin de doelen en ingezette zorg/begeleiding worden geëvalueerd. Het opstellen van deze verslagen zijn voor mij onderdeel van de begeleiding die ik bied en worden dan ook niet extra in rekening gebracht.

De kosten voor individuele begeleiding, activiteitendagen en logeerweekenden kunnen gefinancierd worden vanuit een Persoons Gebonden Budget. Tevens heeft Lot of kids met diverse gemeentes in de regio Zuidoost Brabant een contract voor het leveren van Zorg In Natura. Indien u geïnteresseerd bent of nadere informatie wenst, neem dan gerust contact met mij op. Ik kom graag een keer, geheel vrijblijvend, met u kennis maken en mijn mogelijkheden bespreken.

Lot of kids is lid van Coöperatieve vereniging ZorgSaam Brabant U.A.   logo met tekst ZSB

Privacybeleid
Het privacybeleid van Lot of kids vind u via onderstaande link. 
PRIVACY VERKLARING LOT OF KIDS

 

Klachtencommissie
Conform de Wkkgz is Lot of kids aangesloten bij de klachtenregeling van Quasir en de geschillencommissie van Stichting zorggeschil. Een eventuele klacht kunt u indien via:

   Infographic-klachtenbehandelingsproces
Quasir BV
Postbus 1021, 7940 KA Meppel
T: 0561 618711
E: info@quasir.nl
W: www.quasir.nl
KvK: 01125783

 

    Infographic-cliënt-Zorggeschil
Stichting Zorggeschil
Postbus 1021
7940 KA Meppel
info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl
KvK 66986044

Contact

T: 06-54995957
E: info@lotofkids.nl
W: www.lotofkids.nl

Contactformulier

Voor meer informatie kunt u onderstaand formulier invullen:

Uw naam (verplicht)

Uw adres

Uw postcode

Uw woonplaats

Uw telefoonnummer

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht